Citroen BX 1.9 GTi 16V - BESIP

   
   
Domů
Historie citroënu
Technické info
Katalog ND na BX 16V
Rady, Tipy, Zkušenosti
Fotografie a videa
BESIP
Povinná výbava
Videa Havárií
Fotogalerie havárií
Desatero při havárii
Pravidla sil. provozu
Názory a připomínky
Odkazy na další stránky
 
 

Desatero chování účastníků dopravní nehody

1. Dojde-li k dopravní nehodě, mají účastníci povinnost zastavit svoje vozidlo.

2. Prvotní povinností účastníků dopravní nehody je poskytnout první pomoc zraněným osobám a zajistit přivolání odborné lékařské pomoci.

3. Další povinností je zabránit v rámci svých možností větším následkům a škodám, než ke kterým došlo (uhašení požáru na vozidle, atd.)

4. Zajistit vyrozumění složek záchranného integrovaného systému (hasiči, policie, lékaři)

5. Nepřemisťovat havarovaná vozidla, není-li to nutné k průjezdnosti komunikace. V tomto případě mají účastníci dopravní nehody povinnost nejprve označit postavení vozidel (obkreslit kola), vyznačit stopy od vozidel (smykové, brzdové, dřecí apod.), vyznačit jiné stopy, např. místo, kde byla součástka od vozidla, krevní stopa, spadlý náklad). Označení stop lze provést čímkoli, co je odolné a volně přístupné (křída, cihla, písek atd.)

6. Zdržet se požívání alkoholických nápojů do příjezdu Policie ČR a  setrvat na místě dopravní nehody.

7. Další povinností účastníků dopravní nehody je řádně a viditelně označit místo nehody pro varování ostatních účastníků silničního provozu, tzn. umístit výstražné trojúhelníky (je-li dopravní nehoda např. v  zatáčce či těsně za ní, umístit trojúhelník před zatáčkou), je-li to možné, vozidla označit výstražnými varovnými světly, popř. některý z účastníků dopravní nehody v dostatečné vzdálenosti před místem nehody za dodržení bezpečnostních zásad upozorňuje a zpomaluje přijíždějící vozidla.

8. Na požádání jsou účastníci dopravní nehody povinni si navzájem prokázat svoji totožnost a sdělit údaje k vozidlům.

9. Dojde-li k poškození komunikace, obecně prospěšného zařízení apod. musí tuto skutečnost účastníci dopravní nehody nahlásit policistovi.

10. Jezděte a chovejte se navzájem tak, abyste předchozích devět povinností a zásad nemuseli použít v praxi!!!

Pro ostatní účastníky silničního provozu platí povinnost poskytnou v rámci svých možností na místě dopravní nehody zdravotní první pomoc. Nezapomeňte na morální pomoc, neboť nikdo z nás neví, kdy sám bude účastníkem dopravní nehody a bude potřebovat pomoci od ostatních účastníků silničního provozu.

por.Robert Vyleta

Copyright © Ministerstvo vnitra České republiky