Citroen BX 1.9 GTi 16V  Chlazení a topení

   
   
Domů
Historie citroënu
Technické info
Karoserie
Motor a zapalování
Elektroinstalace
Palivová soustava
Chlazení a topení
Hydraulika a brzdy
Diferenciály 4x4
Katalog ND na BX 16V
Rady, Tipy, Zkušenosti
Fotografie a videa
BESIP
Názory a připomínky
Odkazy na další stránky
Mapa stránek
 
 

Animace cirkulace vody se zavřeným termostatem

Cirkulace vody se zavřeným termostatem

 

 

Chladící systém Citroën BX 1.9 GTi16v

 

Obsah (pouze motor)..................................................4,8 litrů
Obsah (celý systém)..................................................7,1 litrů
Pojistný tlak víčka .........................................................1 bar
Maximální tlak systému..................................................1 bar
otáčky vodní pumpy.................................otáčky motoru x 1.05
chod termostatu(minimum) ..........................................7.5 mm
Termostat začíná otevírat ................................................79ºC
Termostat naplno otevřený ..............................................82ºC
Kontrolka teploty vody:..........................................105 - 112ºC

Spínací teplota ventilátoru chladiče:
rychlost 1............................................................... 86º - 90ºC
rychlost 2 .............................................................. 90º - 94ºC

 

 

 

Benzínový spalovací motor převádí tepelnou energii na mechanickou a to s účinností kolem 30%. Tím pádem je nutný přebytek tepla odvést. Velká část odchází výfukem a zbytek zajišťuje chladicí systém, který slouží převážně k odvádění tepla z hlavy válců a bloku motoru. Chladící systém Citroënu BX GTi 16V se skládá z bloku motoru a hlavy, náporového chladiče s elektrickým ventilátorem, radiátoru topení s regulačním ventilem, chladiče oleje, termostatu, čerpadla, vyrovnávací nádržky, termočidel, termospínačů a v neposlední řadě z hadic a spon. Jako média je použita chladicí kapalina, která je odvedena do chladiče, prostřednictvím kterého předává teplo dále do okolí, případně při zapnutém topení pomocí radiátoru do vnitřku vozidla. Cirkulaci chladicí kapaliny zajišťuje  vodní čerpadlo. Čerpadlo chladicí kapaliny nelze opravovat a pokud přestane těsnit nebo se u něj porouchá ložisko, musíme čerpadlo kompletně vyměnit. Je umístěno na straně rozvodového řemenu a je také tímto řemenem poháněno. Chladicí kapalina protéká hadicemi a různými kanály v bloku a hlavě motoru.

Animace cirkulace vody s otevřeným termostatem

Cirkulace vody s otevřeným termostatem

Když je motor studený, cirkuluje chladící kapalina přes čerpadlo, kde je tlačená skrz blok motoru a hlavu válců. Po ochlazení válců, hlavy válců a sedel ventilů, dojde chladící kapalina k spodní straně termostatu, který je zpočátku zavřený a tudíž se vrací kovovým potrubím (poznáte jej podle odvzdušňováku) kolem motoru zpět k čerpadlu. Koluje také tělesem škrtící kapky plynu. Pokud je otevřen ventil topení, chladící kapalina také koluje topným tělesem a vrací se zpět k čerpadlu. Když dosáhne chladící kapalina stanovenou teplotu asi 79 °C, otevírá termostat velký chladicí okruh kde chladící kapalina koluje hadicemi do chladiče oleje a do velkoplošného chladiče, kde odevzdává teplo do okolí a tím se ochlazuje. Velkoplošný chladič je za jízdy chlazen náporem vzduchu, kdy při velkém tepelném zatížení ještě navíc pomáhá ventilátor, který je na jeho čelní straně. K zapínání a vypínání ventilátoru chladiče slouží termospínač, který je umístěn dole na zadní straně u výstupu chladiče a má tři kontakty, které zajišťují při teplotě 86-90°C sepnutí ventilátoru na rychlost 1 a při teplotě 90-94ºC sepnutí ventilátoru na rychlost 2. K odvádění plynů z chladicího systému slouží vyrovnávací nádržka, na které je plnicí hrdlo, rysky min. - max. pro kontrolu stavu chladicí kapaliny a čidlo kritického stavu chladící kapaliny, které spíná varovnou kontrolku na palubní desce . Ve  víčku vyrovnávací nádržky je přetlakový a podtlakový ventil, který redukuje teplotní roztažnost kapaliny. Při zvýšení teploty a tím pádem tlaku se tlak přepouští z expanzní nádoby ven z chladícího systému a při chládnutí si systém zase  nasává. Na obrázku jsou také znázorněny odvzdušňovací body. Odvzdušňovací šrouby jsou označeny písmenem „P". Teplotu chladící kapaliny nám hlídají termočidlo a termospínač jenž jsou napojené na teploměr vody a varovnou kontrolku. Další snímač teploty chladicí kapaliny předává řídicí jednotce informace o teplotě chladicí kapaliny. Jsou umístěny ještě před termostatem, ve výstupním hrdle chladicího okruhu na hlavě válců.

Topení je umístěno uprostřed pod palubní deskou a dodává do vnitřku vozidla, pod čelní sklo a do postranních větracích trysek teplý vzduch . Topení využívá odpadní teplo z horké chladicí kapaliny, která po otevření příslušného ventilu protéká výměníkem tepla. Chladící kapalina koluje radiátorem i při zavřeném termostatu na motoru. Systém topení sestává ze součástí vyobrazených na obrázku níže a z třírychlostního ventilátoru.

Proudění vzduche v topení BX