Citroen BX 1.9 GTi 16V Hydraulika a Brzdy

   
   
Domů
Historie citroënu
Technické info
Karoserie
Motor a zapalování
Elektroinstalace
Palivová soustava
Chlazení a topení
Hydraulika a brzdy
Diferenciály 4x4
Katalog ND na BX 16V
Rady, Tipy, Zkušenosti
Fotografie a videa
BESIP
Názory a připomínky
Odkazy na další stránky
Mapa stránek
 
Hydraulická kapalina Zelená kapalina LHM  
Vysokotlakové čerpadlo

 -   Typ

5-pístové

 -   Operační rychlost

Poloviční rychlost motoru

 -   Výstup na cyklus

4 cm3
Regulátor tlaku

 -   Vypínací tlak

170 ± 5 bar

 -   Spouštěcí tlak

145 ± 5 bar
Zásobník

 -   Objem

0.4 litru

 -   Kalibrační tlak

62 bar
Bezpečnostní ventil: Kalibrační tlak vratné pružiny postranního ventilu : (min)

 -   Tlak dodávaný pružení

100 bar

 -   Izolační tlak

80 bar
   
Tlakové koule  
  Objem (cm3) Tlak(bar)

Tlumení

koule vpředu

400

45

1.25

koule vzadu

400

30

0.7

Centrální koule 400

62.5

-

Kovové vedení
Gumové vedení 10 - pravý přední brzdový třmen
Plastové vedení 11 - regulátor světlé výšky přední nápravy
1 - zásobní nádržka hydraulické kapaliny 12 - levý přední pracovní válec pérování
2 - vysokotlaké čerpadlo 13 - pravý přední pracovní válec pérování
3 - rozdělovač pro posilovač řízení (kostka) 14 - regulační ventil posilovače řízení
4 - Hlavní tlakový akumulátor a tlakový regulátor 15 - hydraulický válec posilovače řízení
5 - bezpečnostní ventil 16 - regulátor světlé výšky zadní nápravy
6 - síť hydraulických vedenI (na spodním příčném nosníku) 17 - levý zadní pracovní válec pérování
7 - hlavnI brzdový válec 18 - pravý zadní pracovní válec pérování
8 - hydraulická jednotka ABS 19 - levý zadní brzdový třmen
9 - levý přední brzdový třmen 20 - pravý zadní brzdový třmen

   Hydraulická soustava je naplněná zelenou hydraulickou kapalinou na minerální bázi s označením LHM (Liquide Hydraulique Mineral). Hydraulická kapalina má podobné vlastnosti jako motorové oleje. Do systému nesmíme plnit žádnou jinou kapalinu, jinak by došlo ke zničení těsnění a gumových dílů, které s ní přicházejí do styku. Všechny gumové díly a všechna těsnění jsou vyrobeny ze zvlášť kvalitních materiálů, které odolávají působení hydraulické kapaliny a jsou označeny zelenou nebo bílou barvou. Hydraulické potrubí je zasunuto do kalibrovaných otvorů (c) a připevněno převlečným šroubením (a). Těsnění (b) vysokotlakých trubek (d) jsou zkonstruována tak, že při zvýšení tlaku hydraulické kapaliny se smáčkne a má pak dostatečný těsnicí účinek.

Hydraulickou soustavu dělíme do třech skupin, jimiž jsou Vysokotlaký okruh, Hydropneumatické odpružení kol a Hydraulický brzdový systém.
 
Hydraulická kapalina je čerpána vysokotlakým čerpadlem (2) přes bezpečnostní ventil (5). Z ventilu pak vede hydraulické vedení k regulátoru světlé výšky na přední nápravě (11). Z regulátoru pak vedou vedení ke kulovým zásobníkům pérování předních kol. Další vedení z horního kanálu regulačního ventilu slouží k ovládání brzd. Zadní brzdy jsou ovládány přes zadní regulátor světlé výšky (16) ze spodního kanálu regulačního ventilu.

   Vysokotlaký okruh zahrnuje následující součásti:

  1. nádržka s hydraulickou kapalinou (1)

  2. vysokotlaké čerpadlo (2)

  3. tlakový regulátor (4) (pro vypínání a zapínání vysokotlakého čerpadla)

  4. hlavní zásobník (4)

   Zásobní nádržka (1) umístění na pravé straně v motorovém prostoru vozidla. Je kovová a má plovákový ukazatel stavu hydraulické kapaliny. Je prvním článkem celého hydraulického systému a je dostatečně dimenzovaná aby zabezpečila dostatek kapaliny na zdvižení vozidla do nejvyšší servisní polohy. Uvnitř nádržky je přepážka (3), která tlumí vibrace, pohyby hydraulické kapaliny LHM a kalů. Nádržka je umístěna vpředu vpravo v motorovém prostoru a je opatřena víčkem s odvzdušňovací hadicí (G), která vede k zpětnému filtru (4) pod jejím držákem. Sací vedení (A) do vysokotlakého čerpadla je opatřeno filtrem (2). Při kontrole stavu hydraulické kapaliny v nádržce musí běžet motor a regulační páka světlé výšky na střední konzole musí být v nejvyšší poloze. Žlutá značka na plováku pak musí být mezi červenými značkami MIN a MAX.

A) Sací vedení do vysokotlakého čerpadla E) Zpětné vedení od předních a zadních pracovních válců pérování 1) plovákový ukazatel stavu hydraulické kapaliny
B) zpětné vedení od regulátorů světlé výšky, regulačního ventilu posilovače řízení a rozdělovače pro posilovač řízení F) odvzdušňovací vedení předních pracovních válců pérování 2) Sací koš LHM s Filtrem
C) Zpětné vedení od Brzdového válce a jednotky ABS G) odvzdušňovací vedení pracovního válce posilovače řízení a odvzdušnění zásobníku LHM 3) Přepážka tlumící vibrace a pohyb nečistot v LHM
D) Zpětné vedení od tlakového regulátoru, regulátorů světlé výšky a bezpečnostního ventilu     4) Filtr zpětného vedení LHM

 Vysokotlaké čerpadlo (2) je poháněno klínovým řemenem od motoru přes řemenici (1) a rotuje s polovičními otáčkami motoru. Je neustále v činnosti a dodává kapalinu LHM pod vysokým tlakem do tlakového regulátoru. Čerpadlo je axiální s pěti písty (4) seřazenými do kruhu, které jsou poháněny kotoučem (7) výstředně uchyceným na jehlovém ložisku (6). Hydraulická kapalina je nasávána čtyřmi otvory (5) v každém pístu a z pístu je tlačena do hydraulického systému silou pružiny (2) zpětného ventilu (9,10). Zpětné vrácení pístku zajistí pružina (8). Výkon čerpadla je 4 cm3 na jednu jeho otáčku, přičemž výstupní tlak čerpadla je udržován na určité hranici tlakovým regulátorem, který je spojený s hlavním zásobníkem. Odvzdušnění axiálního čerpadla lze provést až po otevření přetlakového vypouštěcího šroubu na regulátoru.

 

Tlaková koule
Důležitým a nedílným prvkem hydraulického systému Citroënu BX je mimo vysokotlakého čerpadla také 5 tlakových koulí. Každá z tlakových koulí je rozdělena na dvě poloviny (hemisféry). Jsou nalisovány tak, že vytvářejí pevnou jednotku s dokonale hladkou kulatou dutinou. Gumová membrána (7) dělí část koule pro LHM (2) a část pro plynný dusík (1), přiléhá cca. k jedné polovině dutiny. Dutina (1) je potom naplněná tímto stlačeným dusíkem (400cm3) a vytváří velmi stabilní tlakové prostředí. Tlaky v jednotlivých koulích se liší podle toho, kde jsou umístěny. Hydraulická kapalina LHM má vstup do koule přes hrdlo pod membránou. Pokud se určité množství LHM z hydraulického potrubí vtlačí do dutiny pod membránou, je tato membrána vytlačena nahoru kde stlačuje plynný dusík. Když tlak v hydraulickém potrubí poklesne, kapalina je vytlačená zpět z dutiny pod membránou do hydraulického potrubí, dokud s tlakem stlačeného dusíku nenastane rovnováha. Každá ze 4 tlakových koulí umístěných na pístnicích obsahují tlumící ventilky, jejichž průměr je podle umístění koule. Jediná koule umístěná na tlakovém regulátoru ventilek neobsahuje.
 
Hlavní zásobník a Tlakový regulátor(4)
   Hlavní zásobník má za úkol při velkém zatížení podle potřeby rychle dodávat do hydraulického systému hydraulickou kapalinu a zabraňovat tím periodickému otevírání a zavírání tlakového regulačního ventilu. Hlavní tlakový zásobník je tvořen koulí z ocelového plechu (3). Koule je rozdělena gumovou membránou (7) na dvě komory. Jedna komora (1) je naplněná stlačeným dusíkem a druhá komora (2) je plněna podle činnosti tlakového regulátoru hydraulickou kapalinou LHM. Na obrázku  je pro názornost uveden průřez zásobníkem. Membrána v zásobníku je opatřena plastikovou manžetou. Pokud v zásobníku není hydraulická kapalina, tlačí plyn membránu a její manžetu proti sedlu. Zásobník pojme 400 cm3 plynu pod tlakem 6,2 MPa (62 bar). Tlakový regulátor (6) zabraňuje nadměrnému nárůstu tlaku v hydraulickém systému kdy přerušuje přívod hydraulické kapaliny z vysokotlakého čerpadla a kapalina se pak vrací zpět do zásobní nádržky. Dále pak zajišťuje přísun hydraulické kapaliny při poklesu tlaku v systému pod nastavenou mez. Udržuje tlak v systému na hodnotě 14,0 -17,5 MPa (140 - 175 bar). Spínací a vypínací tlak je regulován vyrovnávacími podložkami (4) pro spínací tlak a (5) pro vypínací tlak.
 
   Hydropneumatická soustava odpružení kol
pracuje se stlačeným plynem a s hydraulickou kapalinou. Plyn přitom slouží jako pružný prvek a hydraulická kapalina zajišťuje přenos sil a spojení mezi jednotlivými součástmi soustavy. Karosérie je podepřena ve všech čtyřech rozích pružicím pracovním válcem s kulovým zásobníkem. Tyto kulové zásobníky mají podobnou konstrukci jako hlavní kulový zásobník a jsou také naplněny plynem. V pracovním válci je píst, který je ovládaný tlakem hydraulické kapaliny. Pracovní válec je přišroubovaný ke karosérii a píst je spojený s ramenem pro zavěšení kola. S kulovým zásobníkem je dále spojený hydraulický tlumič pérování.
Tlumiče pérování slouží k tlumení nárazů přenášených od vozovky do kol. Tlumení se realizuje prostřednictvím přerušování a obnovování průtoku hydraulické kapaliny. K tomu slouží ohebné podložky, které uzavírají průtokové kanálky. Kalibrované otvory v tlumiči umožňují průtok kapaliny v obou směrech, takže při malých nárazech fungují tlumiče měkčeji. 

   Regulátory světlé výšky udržují výšku náprav nad zemí na stanovené hodnotě bez ohledu na zatížení. Díky tomuto systému mimo jiné, nemusí být vozidlo vybaveno regulací výšky světel. Vozidlo je vybaveno dvěma regulátory výšky. Jedním vpředu a jedním vzadu, které jsou ovládány soutyčím. Regulátory mohou být ovládány automaticky nebo i ručně.

Regulátor světlé výšky vždy podle provozních podmínek a podle polohy rozdělovacího hřídele:

- zajišťuje přívod hydraulické kapaliny pod tlakem do pracovního válce pérování

- zajišťuje odvod hydraulické kapaliny zpět do zásobní nádržky

- odpojuje pracovní válec pérování od vysokotlakého čerpadla i od zásobní nádržky (neutrální nastavení)

   Automatická regulace : Kulový kloub regulátoru světlé výšky je ovládaný drážkovanou tyčí, která je pomocí dalších tyčí a svorek upevněná k tyči příčného stabilizátoru. Tyč stabilizátoru je pak upevněná k ramenům nápravy. Pohyby nápravy se pak přenáší formou krouticího momentu na stabilizátor. Regulátory světlé výšky a svorky na tyči stabilizátoru jsou nastaveny tak, aby se při nastavení karosérie do normální výšky nepřenášela na spojovací hřídele regulátorů světlé výšky žádná síla. Při zvýšení zatížení dojde k poklesu karosérie. Na tyč stabilizátoru pak začne působit krouticí moment, který se pak přenese prostřednictvím svorek a soutyčí na rozdělovací hřídele regulátorů světlé výšky, které pak zvýší tlak v pracovních válcích pérování kol. Pracovní válce přizvednou karosérii do takové výšky, aby se vykompenzoval kroutící moment působící na tyč stabilizátoru. Rozdělovací hřídel regulátoru světlé výšky se pak může vrátit do neutrální polohy a karosérie se tedy vrátí do původní neutrální výšky. Při zmenšení zatížení proběhne tento proces v obráceném pořadí. Pokud se nárazy do kol přenášejí rychle za sebou (drobné nerovnosti vozovky), pak na ně regulátory světlé výšky nereagují, protože na tyče stabilizátoru se přenáší jen malé krouticí momenty.

   Ruční regulace : Při posunutí páky uvnitř vozidla z neutrální polohy se přenese její pohyb prostřednictvím soutyčí a vroubkovaných tyčí do regulátorů světlé výšky. Rozdělovací hřídel regulátoru se přitom pohne z neutrální polohy a do kulových zásobníků pérování se přivede tlak. Tím pádem se nadzvedne karosérie a tyče stabilizátoru se zatíží krouticím momentem. Tento pohyb se pak přenese dále na svorky na tyčích stabilizátoru a krátkými spojovacími tyčemi na vroubkované tyče, a to v obráceném směru, než se pohnula ruční regulační páka.Po vyrovnání sil a momentů se vrátí rozdělovací hřídele regulátorů světlé výšky do neutrální polohy a karosérie zůstane stabilizovaná v nově nastavené výšce. Tlak v systému je pořád stejný, pouze v pracovních válcích pérování kol je více hydraulické kapaliny (a tím pádem došlo ke zvednutí karosérie).

 

Hydraulický brzdový systém

Brzdy zachycují pohybovou energii z hmotnosti a rychlosti vozu, předanou do točících se kol. Brzdy zpomalují kola a útlumovou energii převádějí na napětí do brzdového ústrojí a zavěšení náprav. Kola jsou zpomalována třením brzdových čelistí, ovládaných pedálem nebo ruční pákou (parkovací brzdy na přední nápravě), které se přitisknou k brzdovým plochám.

Všechna čtyři kola jsou vybavena kotoučovými brzdami. Brzdové kotouče jsou u přední nápravy upevněny na vnitřní straně na výstupních hřídelích diferenciálu a u zadní nápravy na vnější straně nábojů kol. Hydraulické okruhy předních a zadních brzd jsou od sebe oddělené. Přední brzdy jsou ovládány hydraulickým tlakem přímo z hlavního tlakového zásobníku a jsou jištěny bezpečnostním ventilem, který zajišťuje v brzdovém systému dostatečný tlak. Zadní okruh brzd je odděleným hydraulickým okruhem, který je spojený s hydraulickým okruhem pérování a je zásobován tlakem ze soustavy odpružení zadní nápravy. Ovládací tlak zadních brzd se tudíž mění podle zatížení vozidla. Brzdový regulační ventil je ovládaný brzdovým pedálem a obsahuje dva samostatné ventily, které oddělují přední a zadní brzdový okruh a zajišťují zpožďování zadních brzd před předními. Ruční brzda působí na přední kola a je ovládána pákou s táhly a funguje nezávisle na hydraulických brzdách. Ruční brzda působí na přední kola. Modely GTi s motory 16V mají přední brzdové kotouče s vnitřním chlazením o tloušťce 20 mm. Mají také jiné brzdové třmeny a jsou sériově vybaveny systémem ABS od firmy TEVES.  brzdový válec

   Vyrovnávací brzdový ventil (brzdový válec) je opatřený dvěma nebo třemi (od roku 1988) tlakovými ventily, které jsou udržovány v klidové poloze pružinami. V klidové poloze jsou vedení propojena s výstupem, takže v obou brzdových okruzích není žádný zbytkový tlak. Ventil pracuje takto: po sešlápnutí brzdového pedálu smáčkne píst v regulačním ventilu předního brzdového okruhu pružinu. Uzavře tak vratný kanál (2) a umožní zvýšení tlaku v předních brzdách(3). Tlak je pak veden do pracovní komory a jakmile stoupne na určitou hodnotu, překoná sílu pružiny na druhém konci a pohne regulačním ventilem zadních brzd. Ventil uzavře vratný kanál (1) a umožní zvýšení tlaku v zadních brzdách (4). Tlak v brzdovém systému je úměrný délce sešlápnutí brzdového pedálu. Tlak v zadních brzdách se mění podle zatížení vozidla, tj. podle tlaku v hydraulickém systému pérování, Bezpečnostní ventilkterý udržuje karosérii v konstantní výšce. Při větším zatížení vozidla je tedy tlak v systému větší. Přebytečná kapalina se vrací zpět (6) do nádržky

 

   Bezpečnostní ventil je vlevo dole na předním pomocném rámu za převodovkou řízení a má za úkol při nedostatečném tlaku v hydraulickém systému odpojit systém pérování od hlavního tlakového zásobníku, aby mohly fungovat brzdy. Pérování se odpojí při tlaku v systému pod 8,0 MPa (80 bar) a znovu se připojí při tlaku nad 10,0 MPa (100 bar). ABS Systém Citroen BX

   ABS Systém se do modelů GTi 16v montuje sériově. Sestává z hydraulických a elektronických zařízení, která pracují spolu s konvenčními brzdami. Na levém předním blatníku je hydraulická řídicí jednotka, která je zapojená mezi hlavním brzdovým válcem a přívody k předním a zadním brzdám. Hydraulická řídicí jednotka zásobuje brzdové okruhy podle potřeby hydraulickou kapalinou. U elektronických komponentů se jedná o snímače otáček kol (v každém kole jeden) a elektronickou řídicí jednotku. Snímače v kolech mají za úkol snímat okamžité otáčky kol a předávat tyto informace řídicí jednotce. Řídicí jednotka je umístěna pod sedadlem řidiče. Podle signálů ze snímačů otáček kol a podle údajů o rychlosti pohybu vozidla reguluje řídicí jednotka prostřednictvím hydraulické jednotky hydraulický tlak v brzdách jednotlivých kol. Pokud dochází v elektronickém systému k poruchám, můžeme podle obrázku zkontrolovat jednotlivé kabely. Od 9/87 je řídicí jednotka opatřena štítkem purpurové barvy. Při výměně musíme použít pouze řídicí jednotku se stejným označením. To samé platí pro hydraulickou řídicí jednotku, která nelze opravovat a musí se vyměnit pouze celá jednotka.
1 Zdrojový tlak z tlakového regulátoru 6 brzdný tlak pro zadní brzdy k hydraulickému řídicímu bloku ABS 11 brzdný tlak pro pravé přední kolo
2 vysokotlaká zásoba k brzdiči pro přední brzdy 7 odvzdušňovací šroub brzdového válce ( u novějších modelů není) 12 držák brzdového potrubí na stěně mezi motorovým prostorem a prostorem pro nohy řidiče
3 zatížení zadních kol vyvíjí tlak; přívod tlaku k brzdiči pro zadní brzdy 8 hydraulický řídicí blok ABS 13 hydraulické potrubí pro návrat LHM z hydraulického řídicího bloku ABS do zásobníku.
4 zadní výškový korektor 9 brzdný tlak pro levé přední kolo 14 hydraulické potrubí pro návrat LHM z brzdiče do zásobníku.
5 brzdný tlak pro přední brzdy k hydraulickému řídicímu bloku ABS 10 brzdný tlak pro zadní kola    

POZNÁMKA: Přední brzdové hadice mají modrou poznávací značku; hadicová přípojka je M. 9 x 125 namísto M 8 x 125