Citroen BX 1.9 GTi 16V Rady, Tipy, Návody

 

Kontrola motoru - před a pro  generální opravu

   
Domů
Historie citroenu BX
Technické info
Katalog ND na BX 16V
Rady, Tipy, Zkušenosti
Manuál BX
Fotonávody BX
Závady brzd. kotoučů
Kontrola motoru
Přísady paliv a maziv
Údržba laku
Chladící kapalina
    Aquaplaning
Diferenciály obecně
Fotografie a videa
BESIP
Názory a připomínky
Odkazy na další stránky
Mapa stránek
 
 

Někdy není snadné určit kdy, nebo jestli by měl být motor generálně opraven, protože musí být zvážená řada činitelů.

   Velký počet ujetých kilometru není nutně znamení, že je potřebná kontrola, zatímco malý počet kilometru nevylučuje potřebu kontroly. Pravidelnost údržby je pravděpodobně nejdůležitějším důvodem. Motor, který má pravidelnou a častou výměnu filtru a oleje, stejně jako jinou požadovanou údržbu, by měl absolvovat spolehlivě mnoho tisíc kilometru. Obráceně, zanedbaný motor může vyžadovat kontrolu velmi brzy po uvedení do provozu.

   Nadměrná spotřeba oleje je znamení, že pístní kroužky, těsnění ventilu anebo vodítka ventilu potřebují ošetření. Ujistěte se před opravou, že za spotřebou oleje nejsou odpovědné netěsnosti, že nejsou opotřebené kroužky anebo vodítka. Proveďte zkoušku komprese,  k určení pravděpodobné příčiny problému.

   Ověřte tlak oleje zkušebním přístrojem namontovaným v místě spínače tlaku oleje a porovnejte s tím, který je předepsaný. Jestliže bude neobyčejně nízký, hlavní ložiska a ojniční ložiska, anebo olejové čerpadlo, jsou pravděpodobně opotřebené.

   Pokles výkonu, drsný běh, klepání nebo kovové hluky z motoru, nadměrný hluk pohonu ventilu a vysoká spotřeba paliva mohou také ukazovat na potřebu generální opravy, zvláště jestliže jsou všechny příznaky přítomné současně. Jestliže kompletní údržba neodstraní problém, větší mechanická práce je jediné řešení.

   Kontrola motoru zahrnuje obnovení všech vnitřních součásti na úroveň nového motoru. Během generální opravy jsou vyměněny vložky válců (podle použití), písty a pístní kroužky. Nové hlavní ložiska a ojniční čepy jsou většinou použitelné; bude-li nutné, kliková hřídel smí být vyměněná k obnovení čepů. Ventily jsou také ošetřené, protože jsou obvykle menší ve vnitřním uložení než nové. Zatímco je motor rozebraný, ostatní součásti, jako rozdělovač, startér a alternátor, lze také zkontrolovat. Závěrem by měl být motor jako nový, který absolvuje mnoho bezporuchových kilometru.

Poznámka: Kritické prvky chladicí soustavy jako hadice, termostat a vodní čerpadlo by měly být vyměněné, když je motor rozebrán. Chladič by měl být pozorně zkontrolovaný, k zaručení, že není zanesený nebo netěsný. Rovněž, je dobré vyměnit olejové čerpadlo kdykoli je motor rozebraný.

   Před začátkem kontroly motoru, prostudujte úplný postup požadované práce. Generální oprava motoru není obtížná, jestliže sledujete pozorně všechny instrukce své příručky pro generální opravu, máte nezbytné nářadí a vybavení a věnujete přesnou pozornost všem technickým údajům. Toto může být časově náročné a proto neplánujte s automobilem minimálně 14 dní žádnou cestu, zvláště jestliže součástky musí být opracované nebo renovované strojně. Ověřte vhodnost součástek a přesvědčte se, že máte obdržené v předstihu veškeré potřebné speciální nástroje a vybavení. Většina práce může být udělána typickými nástroji, ačkoliv několik přesných měřicích nástrojů bude potřeba pro kontrolu součástek k určení, zdali musí být vyměněné.

Poznámka: Vždy počkejte dokud není motor kompletně rozmontován a dokud všechny součásti (zvláště blok motoru a kliková hřídel) nebyly zkontrolované, před rozhodnutím, která údržba a oprava musí být provedená strojním opracováním. Stav těchto součástí bude hlavním ukazatelem k rozhodnutí, zda renovovat původní motor, nebo koupit motor opravený. Nenakupujte proto součástky nebo nerenovujte součásti dokud nebyly důkladně zkontrolované. Jako obecné pravidlo platí, že čas je základní cenou generální opravy, proto neplaťte seřízení opotřebených nebo nevyhovujících součástek.

Jako závěrečná poznámka, k zabezpečení maximální životnosti a minimální poruchovostí opravovaného motoru, všechno musí být smontované důkladně a v čistém prostředí.