Citroen BX 1.9 GTi 16V Závady brzdových kotoučů

   
   
Domů
Historie citroenu BX
Technické info
Katalog ND na BX 16V
Rady, Tipy, Zkušenosti
Fotonávody BX
Závady brzd. kotoučů
Poškození montáží
Poškození používáním
Poškození opotřebením
Poškození jinými díly
Kontrola motoru
Přísady paliv a maziv
Údržba laku
Chladící kapalina
Fotografie a videa
BESIP
Názory a připomínky
Odkazy na další stránky
 
 

Společnost ELIT připravila ve spolupráci s firmou BREMBO Průvodce závadami brzdových kotoučů způsobených během montáže, nesprávným používáním, nadměrným opotřebením či jinými komponenty brzdové soustavy. Tato On-line verze je kopií PDF verze volně ke stažení na na stránkách Katalogu Elit

1.1 Poškození kotouče během montáže

 
1.1.1 NESPRÁVNÉ UTAŽENÍ

Popis závady: Vznik trhlin na povrchu, který má kontakt s nábojem kola. Příčinou může být nesprávné utažení během montáže. Nebyl dodržen postup utahování a utahovací momenty, což může vést k poškození nosných montážních povrchů, i když někdy nejsou vidět trhliny.

Následky: Poškození nosného montážního povrchu způsobuje vibrace, které lze zjistit ihned po montáži sešlápnutím brzdového pedálu.

Doporučení: Namontujte nový brzdový kotouč a dodržte doporučené pořadí utahování a utahovací momenty.

1.1.2 NEDODRŽENÍ DOPORUČENÉHO UTAHOVACÍHO MOMENTU

Popis závady: Nosný montážní povrch se utrhl od zbytku brzdového kotouče.Toto je jasný znak nadměrného utažení, hlavně v oblasti dvou upevňovacích otvorů. Jedná se o následek nedodržení doporučeného utahovacího momentu a pořadí během utahování.

Následky:Velmi hlasitý chroupavý hluk a nedostatečné brždění.

Doporučení: Namontujte nový brzdový kotouč a dodržte doporučené pořadí utahování a utahovací momenty.

1.1.3 NADMĚRNÉ UTAŽENÍ ZAJIŠŤOVACÍCH ŠROUBŮ

Popis závady: Nosný montážní povrch je poškozen nadměrným utažením šroubů pro nastavení do správné polohy. Toto může vést až k vylomení montážního povrchu, jak ukazuje fotografie.

Následky: Házivost kotouče nelze udržet v přijatelných tolerancích. Silné vibrace se projeví již po několika prvních kilometrech od montáže.

Doporučení: Zajišťovací šrouby jsou určeny pouze pro správné umístění kotouče. Nesmějí být intenzivně utaženy.

1.1.4 MONTÁŽ KOTOUČE NEODPOVÍDAJÍCÍHO VOZIDLU

Popis závady: Vytváření trhlin na nosném montážním povrchu. Jedná se o jasný znak nepřizpůsobení průměru kotouče k průměru náboje kola.

Následky: Kontakt kotouče s nábojem kola je nesprávný.Chybná montáž okamžitě způsobuje vibrace v důsledku nadměrné házivosti.

Doporučení: Pomocí katalogu BREMBO určete typ vozidla (model, rok výroby) a správný brzdový kotouč.Při montáži nikdy nenasazujte brzdové kotouče násilím.

1.1.5 NESPRÁVNÁ MONTÁŽ TĚLESA TŘMENU NA NÁPRAVĚ

Popis závady: Brzdný povrch se ulomil z náboje kola. Lze zjistit asymetrické opotřebení brzdného povrchu. Dochází k opotřebení středové oblasti na vnější straně kotouče ve vztahu k vozidlu a na vnější hraně u vnitřního povrchu. V tomto případě byl kotouč vystaven silnému mechanickému zatížení vedoucímu k utržení brzdového povrchu.

Následky: Během brždění se vyskytují silné nárazy. Velmi hlasitý brousicí zvuk. Dochází k narušení bezpečnosti.

Doporučení: Před montáži nového kotouče překontrolujte nastavení a montáž tělesa třmenu na nápravě.

1.1.6 CHYBNÉ UTAŽENÍ KOTOUČE A LOŽISKA NÁBOJE KOLA

Popis závady: Nadměrný utahovací moment způsobil vytržení sedla ložiska.

Následky: Funkčnost brzdového systému je ohrožena, protože kotouč je nestabilní vůči ložisku náboje. Okamžitě po prvním brždění lze zjistit silné vibrace.

Doporučení: Výměna náboje kola, ložiska a kotouče. Při montáži je nutné použít správný utahovací moment.

1.1.7 ZNEČIŠTĚNÝ NÁBOJ KOLA

Popis závady: Povrch náboje kola nebyl při montáži kotouče očištěn. Jsou na něm zbytky koroze nebo znečištění. Utažení proti nevhodnému povrchu způsobuje nadměrnou házivost nového kotouče.

Následky:Tyto chyby během montáže způsobují na jedné straně vibrace po několika stovkách nebo tisících bržděních, které se zvyšují s ujetou vzdáleností. Na druhé straně může dojít k nerovnoměrnému opotřebení kotouče kvůli zvýšené házivosti prostřednictvím brzdových destiček.

Doporučení: Velmi pečlivě očistěte kontaktní povrch.Po montáži překontrolujte házivost brzdového kotouče.

1.1.8 NADMĚRNÁ HÁZIVOST NÁBOJE KOLA

   

Popis závady: Nadměrná házivost náboje kola způsobuje poškození brzdného povrchu, který není rovnoběžný s rovinou kotouče. Místní přehřívání lze zjistit tmavším zbarvením v poškozené oblasti. Toto je způsobeno různě velkým třením mezi kotoučem a destičkami v důsledku nadměrné házivosti náboje kola.

Následky: Vibrace lze zjistit ihned po zahájení jízdy a postupně se zvyšují. Vzniká nadměrný hluk.

Doporučení: Překontrolujte házivost náboje kola a zajistěte, aby byla v tolerancích specifikovaných v pokynech pro montáž kotouče.