Citroen BX 1.9 GTi 16V Závady brzdových kotoučů
   
   
Domů
Historie citroenu BX
Technické info
Katalog ND na BX 16V
Rady, Tipy, Zkušenosti
Fotonávody BX
Závady brzd. kotoučů
Poškození montáží
Poškození používáním
Poškození opotřebením
Poškození jinými díly
Kontrola motoru
Přísady paliv a maziv
Údržba laku
Chladící kapalina
Fotografie a videa
BESIP
Názory a připomínky
Odkazy na další stránky
 
Společnost ELIT připravila ve spolupráci s firmou BREMBO Průvodce závadami brzdových kotoučů způsobených během montáže, nesprávným používáním, nadměrným opotřebením či jinými komponenty brzdové soustavy. Tato On-line verze je kopií PDF verze volně ke stažení na na stránkách Katalogu Elit
 

1.4 Poškození způsobená jinými komponenty brzdové soustavy

     

1.4.1 NEROVNOMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ RŮZNÝCH DÍLŮ

Popis závady: Brzdný povrch se dostal do kontaktu s kovovým držákem brzdové destičky. Je nutno překontrolovat brzdovou destičku na straně vzniklého poškození v důsledku jejího zablokování v brzdovém třmenu (brzdové destičky u druhého brzdového třmenu mohou být v bezvadném stavu).

Následky: Obě destičky v příslušném brzdovém třmenu jsou zcela poškozeny, což má za následek hluk a vibrace, brzdový pedál lze zcela sešlápnout. Prodloužení brzdné vzdálenosti.

Doporučení: Překontrolujte, opravte nebo vyměňte brzdový třmen.Vyměňte všechny brzdové kotouče a brzdové destičky.

1.4.2 SKLOVITÝ POVRCH KOTOUČE

Popis závady: Vznik velmi jemné vrstvičky třecího materiálu na brzdovém kotouči. Vytváří se tak sklovitý povrch. Koroze způsobuje uvolnění částí této vrstvy.

Následky: Ztráta účinnosti brzd, prodloužení brzdné vzdálenosti. Brzdový pedál je velmi tuhý, ale brzdy nemají účinnost.

Doporučení: Vyměňte kotouče a brzdové destičky.Použijte kvalitní, originální brzdové destičky.

1.4.3 NEROVNOMĚRNÉ POŠKOZENÍ BRZDNÉHO POVRCHU

Popis závady: Dvě brzdové destičky nebyly umístěny stejným způsobem ve vztahu ke kotouči. Poškození není stejné na obou stranách brzdového kotouče. Ve středu brzdného povrchu lze zjistit stopy přehřívání v důsledku velkého teplotního zatíženi. Brzdový třmen nebo brzdové destičky nebyly správně namontovány.

Následky: Postupný vznik vibrací v důsledku teplotního poškození. Možnost tvorby trhlin.

Doporučení: Překontrolujte brzdový třmen a v případě potřeby ho opravte. Zkontrolujte typ brzdových destiček a kvalitu třecího materiálu.

 

1.4.4 HLUBOKÉ DRÁŽKY A RÝHY

Popis závady: Hluboké drážky způsobené vniknutím cizího předmětu mezi brzdovou destičku a kotouč. Toto může být také způsobeno nevhodným materiálem brzdové destičky nebo přítomností špatně rozloženého třecího materiálu ve směsi.

Následky: Velmi nepříjemný hluk při brždění i během jízdy. Snížená účinnost jako výsledek omezené kontaktní plochy mezi kotoučem a brzdovou destičkou.

Doporučení: Vyměňte brzdové kotouče a destičky.

 

1.4.5 ZANESENÍ TŘECÍM MATERIÁLEM

Popis závady: Brzdný povrch je zcela pokryt velmi tmavým potahem. Tento vznikl zanesením třecího materiálu. Následkem je přehřívání, které způsobuje přechod litiny na velmi tvrdý cementit.

Následky: Postupný vznik vibrací se zvyšováním jejich intenzity.

Doporučení: Používejte pouze třecí materiály, které jsou vhodné pro příslušný typ brzdy a vozidlo.

1.4.6 BRZDNÝ POVRCH ČÁSTEČNĚ POŠKOZEN BRZDOVOU DESTIČKOU

Popis závady: Brzdný povrch vykazuje poškození ve vnější části. Vnitřní část se nedostává do styku s brzdovou destičkou, což lze zjistit vznikem koroze (rzi). Tato situace může být způsobena:

bullet

Nesprávnou instalací brzdového třmenu i brzdové destičky, která nemá úplný kontakt s brzdovým kotoučem.

bullet

Ztrátou části třecího materiálu.

bullet

Montáží nesprávných brzdových destiček.

Následky: Snižuje se brzdná síla. Zvyšuje se provozní teplota, protože dochází k úbytku povrchu, na kterém je brzdová destička účinná (v tomto případě přibližně 50 %) v porovnání s normálním pracovním povrchem.Vzniká nebezpečí lokálního přehřívání, a proto možnost vzniku vibrací a chvění. Kromě toho dochází ke snížení účinnosti vedoucí ke zvýšení namáhání, a tak nastává rychlé nebo nerovnoměrné opotřebení (nepravidelné vibrace).

Doporučení: Překontrolujte umístění a správnou funkci brzdového třmenu, upevnění a stav brzdového obložení. Překontrolujte, zda je typ brzdového obložení vhodný pro příslušné vozidlo.

1.4.7 ČÁSTEČNĚ POŠKOZENÝ A SKLOVITÝ BRZDNÝ POVRCH

Popis závady: Kotouč vykazuje poškození, které je součtem závad popsaných v 1.4.2 a 1.4.6. V tomto případě mají brzdové destičky kontakt pouze na vnitřní části brzdného povrchu. Vysoké namáhání vede k přehřívání, vzniku sklovité vrstvy (zanášení) a ubývání třecího materiálu.

Následky: Postupné snižování účinnosti systému.

Doporučení: Jako u bodu 1.4.2 a 1.4.6.

1.4.8 POKŘIVENÉ BRZDOVÉ DESTIČKY

Popis závady: Brzdové destičky působí pouze ve střední části brzdového povrchu. Mohou být pokřivené.

Následky: Snížení brzdných sil s následky popsanými v bodech 1.4.2 a 1.4.6.

Doporučení: Ujistěte se, že je povrch brzdových destiček rovný a zkontrolujte funkci třmenu.