Citroen BX 1.9 GTi 16V Závady brzdových kotoučů

   
   
Domů
Historie citroenu BX
Technické info
Katalog ND na BX 16V
Rady, Tipy, Zkušenosti
Fotonávody BX
Závady brzd. kotoučů
Poškození montáží
Poškození používáním
Poškození opotřebením
Poškození jinými díly
Kontrola motoru
Přísady paliv a maziv
Údržba laku
Chladící kapalina
Fotografie a videa
BESIP
Názory a připomínky
Odkazy na další stránky
 
Společnost ELIT připravila ve spolupráci s firmou BREMBO Průvodce závadami brzdových kotoučů způsobených během montáže, nesprávným používáním, nadměrným opotřebením či jinými komponenty brzdové soustavy. Tato On-line verze je kopií PDF verze volně ke stažení na na stránkách Katalogu Elit
 

1.2 Poškození vzniklá používáním

 

 
1.2.1 NEDOSTATEČNÝ ZÁBĚH  

Popis závady: Na kotouči je zbarvení s měnící se intenzitou a se stíny (modré, fialové, zlaté) viditelnými hlavně v oblasti ochlazování (drážka na vnitřní části povrchu).

Následky: Počáteční lehké vibrace se postupně zvyšují. Přehřívání tohoto typu přetváří mechanické vlastnosti litiny tak, že se mění její struktura vytvářením cementitu Fe3C.

Doporučení: Uživatele je vždy nutné poučit, aby dodržel interval záběhu. Během prvních 200–300 kilometrů na smíšených trasách brzdit pouze mírně a krátce. Brzdové destičky nesmějí být příliš dlouho v kontaktu s kotoučem.

1.2.2 INTENZIVNÍ POUŽITÍ

Popis závady: Tloušťka kotouče je pravděpodobně menší než doporučená minimální tloušťka (celkově méně než 4 mm). Vznikají trhliny. Jsou jasně vidět oblasti teplotního přetížení odpovídající polohou chladicím otvorům. Toto je důrazným varováním před vznikem dalších trhlin.

Následky: Hluk, vibrace.

Doporučení: Tato situace je typická pro sportovní vozidla, která jsou na silnicích vystavena intenzivnímu a nadměrnému použití brzd.