Citroen BX 1.9 GTi 16V Závady brzdových kotoučů
   
   
Domů
Historie citroenu BX
Technické info
Katalog ND na BX 16V
Rady, Tipy, Zkušenosti
Fotonávody BX
Závady brzd. kotoučů
Poškození montáží
Poškození používáním
Poškození opotřebením
Poškození jinými díly
Kontrola motoru
Přísady paliv a maziv
Údržba laku
Chladící kapalina
Fotografie a videa
BESIP
Názory a připomínky
Odkazy na další stránky
 
Společnost ELIT připravila ve spolupráci s firmou BREMBO Průvodce závadami brzdových kotoučů způsobených během montáže, nesprávným používáním, nadměrným opotřebením či jinými komponenty brzdové soustavy. Tato On-line verze je kopií PDF verze volně ke stažení na na stránkách Katalogu Elit
 

1.3 Poškození vzniklá nadměrným opotřebením

     

1.3.1 PŘEKROČENÍ LIMITU

Popis závady: Tloušťka brzdného povrchu měřená pomocí mikrometru je na vnějším okraji kotouče nebo nosné části menší než doporučená minimální tloušťka.

Následky: Snižování funkčních vlastností a komfortu.

Doporučení: Pravidelně kontrolujte opotřebení brzdových kotoučů. Ty by měly být vyměňovány po dvou nebo třech výměnách brzdových destiček. Při každé výměně brzdového kotouče je nutné vyměňovat i brzdové destičky.

1.3.2 NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ SE VZNIKEM TRHLIN

Popis závady:

a) brzdový kotouč

Minimální tloušťka zjištěna na vnějším okraji kotouče je menší než 1 mm. Kromě toho se u kotouče jako následek snížené tloušťky brzdného povrchu vyskytují mimořádně vysoké provozní teploty. To způsobuje vznik teplotních trhlin.

 

b) brzdové destičky

Větší poškození lze zjistit ve středové oblasti kotouče a také v příslušné části u brzdových destiček. Příčinou mohou být tvrdé částečky ve třecím materiálu jako důsledek použití nehomogenní směsi při výrobě či nesprávnou funkcí brzdového třmenu.

 

Následky: Deformace způsobená poškozením během brždění. Pokud se začnou vytvářet další trhliny, může to vést ke zničení brzdového kotouče.

Doporučení: Pravidelně kontrolujte opotřebení brzdového kotouče. Ten by měl být vyměněn po dvou nebo třech výměnách brzdových destiček.

 

1.3.3 VZNIK TRHLIN

Popis závady: Kotouč byl vystaven vysoké provozní teplotě. Ve vnější oblasti brzdového povrchu jsou evidentní stopy přehřívání vedoucího ke vzniku trhlin.

Následky: Deformace a „odskakování“ brzdových destiček.Trhliny se postupně zvětšují a kotouč se může rozlomit.

Doporučení: Poškozený kotouč musí být vyměněn. Je nutné pravidelně kontrolovat stav opotřebení.

1.3.4 NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ A ZCELA OPOTŘEBENÉ BRZDOVÉ DESTIČKY

Popis závady: Kotouč je nadměrně opotřeben a poškozen kovovým držákem brzdových destiček, ze kterých byl zcela obroušen třecí materiál. Tloušťka nového kotouče byla 7 mm, nyní lze změřit 3,5 mm. Doporučená minimální tloušťka je 5 mm.

Následky: Velmi hlasitý hluk, dlouhá brzdná dráha, kritická funkce brzdového třmenu.

Doporučení: Vyměňujte brzdové destičky po dosažení limitu opotřebení. Překontrolujte okruh indikátoru opotřebení brzdových destiček.

1.3.5 POŠKOZENÍ VZNIKLÉ NADMĚRNÝM OPOTŘEBENÍM

Popis závady: Brzdný povrch vykazuje evidentní znaky přehřátí v důsledku zúžení poškozeného kotouče.Tato situace může způsobit utržení brzdného povrchu z náboje kola.

Následky: Silné nárazy a velmi hlasitý drtivý hluk při brždění. Možnost narušení bezpečnosti.

Doporučení: Při každé výměně brzdových destiček kontrolujte tloušťku brzdového kotouče.Vyměňujte brzdový kotouč před dosažením limitu opotřebení.

1.3.6 NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ BRZDOVÝCH DESTIČEK A POSUN DRŽÁKU

Popis závady: Tloušťka kotouče je menší než minimální hodnota. Kotouč je poškozen držákem brzdové destičky, protože zcela chybí třecí materiál. Kovová destička držáku brzdového obložení se uvolnila v třmenu brzdy a vyřízla drážku do brzdného povrchu kotouče. Brzdný povrch se již skoro odlomil z nosné části.

Následky: Rachotivý hluk, ztráta účinnosti (volný chod brzdového pedálu), možnost vzniku obroušení mezi kotoučem a třmenem, asymetrický tlak na brzdový třmen.

Doporučení: Překontrolujte brzdový třmen a v případě potřeby ho opravte. Vyměňte brzdový kotouč i destičky.